ส่งหลักฐานการโอนเงิน

Send Transaction Receipt

ชื่อ Name:

เบอร์โทร

Mobile#

ที่อยู่

Address

Upload

โปรดอัพโหลดรูปหลักฐานก่อนส่ง

Please upload your payment slip before sending.

OR

โทร: 02-438-0101 / 02-860-6550

LINE(Sales): สุรชัย / สมฤดี

Facebook: B&LOA  Panasonic Inbox

แฟกซ์: 02-860-6544

อีเมล: sales@bloainfo.com

  • line-me
  • Facebook Social Icon

B&L OA CO., LTD.  บจก. บี แอนด์ แอล โอเอ

10-12 Krungthonburee Rd. Banglumpulang,

Klongsan,  Bangkok 10600

10-12 ถนน กรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง

เขตคลองสาน  กรุงเทพฯ 10600

hotlinebloa.jpg
Salesคุณสมฤดี(นก).jpg
surachai_qr.jpg
  • Facebook Social Icon
  • line-me
  • Google Places Social Icon

662-438-0101 / 662-860-6550

sales@bloainfo.com

bloa1982@gmail.com

Fax: 662-860-6544

HOTLINE BLOA

Sales

คุณ สุรชัย

081-733-1375

ลิขสิทธิ์ © 2563 สงวนลิขสิทธิ์ โดย บริษัท บี แอนด์ แอล โอเอ จำกัด.

Copyright © 2020 by B&L OA CO., LTD.