KX-A422CE Panasonic Adaptor

KX-A422CE Panasonic Adaptor

Panasonic Adaptor KX-A423CE ( เทียบเท่าอะไหล่รุ่น PQLV228)

สำหรับใช้กับ SIP Phone รุ่น KX-HDV230, KX-HDV330

 

Panasonic Adaptor KX-A422CE (Same as part no. PQLV228)

for SIP Phone Model KX-HDV230, KX-HDV330

  • AC-to-DC 12V. 2.0A , 3 Watts
  • Input 100-240V, 50/60 Hz. 1.2-0.6 V.
  • Output 12V. 2.0A
    ฿1,350.00Price

    (รวมภาษี, include VAT)