KX-TES824BX (8/24) + KX-AT7730 (New Model)

KX-TES824BX (8/24) + KX-AT7730 (New Model)

SKU: KX-TES824(8/24)+KX-AT7730

Package Price KX-TES824BX 

 • ตู้สาขาขนาดรองรับสูงสุด 8 สายนอก 24 สายใน

 • รวมเครื่อง Key Telephone KX-AT7730 1 เครื่อง (รุ่นใหม่)

 • พร้อมระบบตอบรับอัตโนมัติ 1 คู่สาย

 • มีโมเด็ม 2.4 Kbps รีโมทออนไลน์ตู้สาขาได้

 

Panasonic Advance PBX System 

Maxcimum capacity  8 Lines and 24 Extensions

 • Include Key Telephone KX-AT7730 =1 unit.(New Model)
 • Builtin Remote Online Modem 2.4 Kbps
 • and Auto Attendant (Voice Card) 1 Ch.

 

 

  ฿21,500.00Price

  (รวมภาษี, include VAT)